NO 职位名称(查看) 招聘人数 工作地点 岗位招聘有效期 关注度
1 质量管理员 1 上海 2018.09.14-2018.12.14 1351
2 试剂盒质检员 1 上海 2018.09.14-2018.12.14 3005
3 综合临检销售代表 1 上海 2018.09.14-2018.12.14 3136
4 测序技术员 1 上海 2018.09.14-2018.12.14 1224
5 招商经理 1 上海 2018.09.14-2018.12.14 6026
6 报告编辑员 1 上海 2018.09.14-2018.12.14 2985
7 区域销售经理 1 内蒙古,福州 2018.09.14-2018.12.14 1278
8 分子诊断咨询代表 5 淮安,扬州,沈阳,南京,宿迁 2018.09.14-2018.12.14 1213
共计:8条记录 页次:1/1 每页:12条      1