NO 职位名称(查看) 招聘人数 工作地点 岗位招聘有效期 关注度
1 质量管理员 1 上海 2018.09.14-2018.12.14 745
2 试剂盒质检员 1 上海 2018.09.14-2018.12.14 1738
3 综合临检销售代表 1 上海 2018.09.14-2018.12.14 1726
4 测序技术员 1 上海 2018.09.14-2018.12.14 657
5 招商经理 1 上海 2018.09.14-2018.12.14 2575
6 报告编辑员 1 上海 2018.09.14-2018.12.14 1751
7 区域销售经理 1 内蒙古,福州 2018.09.14-2018.12.14 684
8 分子诊断咨询代表 5 淮安,扬州,沈阳,南京,宿迁 2018.09.14-2018.12.14 651
共计:8条记录 页次:1/1 每页:12条      1